Slávnosť viery a radosti v Štokholme

V sobotu 21. mája 2011 sa v Štokholme v Kungsträdgarden (Kráľovská záhrada) zišli deti, mládež a dospelí všetkých kresťanských vyznaní  Švédska, aby manifestovali svoju vieru v Ježiša Krista. Hlavná bohoslužba trvala dve hodiny a príhovory mali predstavitelia rozličných cirkví. Asi 800 detí malo na inom mieste svoj vlastný program. V programe bolo počuť spievať duchovné piesne i žalmy, aramejsky spievanú Modlitbu Pánovu, spoločné odriekanie nicejského vyznania viery. Ťažiskom boli evanjelizácie so svedectvami.Osobitný pozdrav zúčastneným poslala kráľovná Silvia. Zbierka vykonaná medzi prítomnými vyniesla 120 tisíc šv. korún.Organizátori v pondelok akciu vyhodnotili s tým, že na stretnutie prišlo takmer 18 tisíc ľudí.Polícia udáva skromnejšie číslo – 7 tisíc. Rozhodli sa, že  Manifestáciu za Ježiša usporiadajú opäť v budúcom roku 2012.

(www.dagen.se); (www.jesusmanifestationen.se)

One thought on “Slávnosť viery a radosti v Štokholme

Leave a Reply