Tie hodiny neboli zbytočné!

1. júna sa mi v podvečer podarilo vrátiť zo Senca včaššie, ako som myslel. Hoci s malým omeškaním na začiatku prenosu otváracích služieb Božích z Kirchentagu Práve tam bola scénka -pantomíma k téme "Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.". V závere herec oboril sa na sochu byhyne a zničil ju. Celé bohoslužby prebiehali na brehu rieky Labe. Prítomné boli tisícky ľudí z Nemecka, ale i zo zahraničia. Na službách Božích vystupovali spojené dychové kapely a iné moderné súbory. Osobitne ma zaujala spevácka skupina dorastencov. V asi 20-člennom súbore mi radosť spôsobil mladší chlapec ázijského pôvodu, ktorý všetky piesne spieval naspamäť, ale hlavne veľmi zanietene a úprimne. Božie slovo zvestoval domáci evanjelický biskup z Drážďan J. Bohl na daný text Kirchentagu. Začal tým, že svetom vládnu peniaze. Poukázal na dnešnú situáciu vo svete ekonomík a financií, analyzoval toho príčiny. V záverečnej časti vyzdvihol opak: peniaze nevládnu kresťanovi, ktorého od nich oslobodil Kristus. V závere vystúpila prezidentka Kirchentagu, ktorá privítala prítomných, domácich i zahraničných, katolíckych a iných ekumenických hostí,  poďakovala mestu za prijatie a všetkých organizátorom a dobrovoľníkom za veľkú obetavosť a námahu. Vyhlásená finančná zbierka bola určená na rómsku misiu a podporu projektov v Rumunsku a na Slovensku. Podľa jej slov na Kirchentag sa prihlásilo do 120 tisíc účastníkov.

Vo štvrtok 2. júna o 10. 00 hodine na sviatok Vstúpenia bol opäť prenos SB z Drážďan. Tentoraz  z Kreuzkirche.V úvodnom slove domáceho farára sme sa dozvedeli históriu a význam chrámu. Je šokujúce uvedomiť si, že zo všetkých obyvateľov Drážďan až 80% je neveriacich, nepatrí do nijakej cirkvi či kresťanského spoločenstva! Nie je preto div, že organizátori Kirchentagu mali opakované výzvy k nim , aby prijali do svojich domácností na ubytovanie hostí. Tento fakt som si uvedomil aj pri švenknutí kamery na pobrežie, kde aj počas SB sa prechádzali po nábreží rieky títo občania so svojimi psíkami alebo aj bez nich.

 Kreuzkirche je veľmi veľký a historický chrám z 13. storočia. Popri Frauenkirche je dominantou mesta, lebo jeho veža má výšku 92 m. V nej sa nachádzajú veľké a kvalitné zvony, popri kolínskej katedrále najlepšie v Nemecku. V chráme je inštalovaný veľký organ, ktorý veľmi často hráva na koncertoch. V kostole na oltári je obraz -plaketa začiatku reformácie v meste v r. 1539.Chrám počas 2. sv. vojny bol ťažko poškodený. Opravili ho až v r. 1955. Koncom 80. rokov sa v chráme stretali odporcovia režimu NDR.  Chrám má 3000 miest na sedenie. Keďže sa koná Kirchentag, všetky miesta boli plne obsadené. Bol som unesený kvalitnou organovou hudbou, spevom už 700 rokov majúceho tradíciu speváckeho zboru Kreuzchor. Je to chór 150 chlapcov od 9 do 19 rokov. Navštevujú tamojšie evanjelické gymnázium, bývajú v alumneu. Po ukončení 12. ročníka končí sa aj ich účinkovanie v zbore. Zbor spieva klasické i moderné sakrálne skladby.Najväčší dojem na mňa urobil spev celého zhromaždenia Creda postojačky z drážďanského kancionálu , spev Kreuzchoru Otčenáša a spievaná liturgia, dokonca aj evanjelia. To u Nemcov som doteraz nepočul. Zrejme Ev lut. krajinská cirkev v Sasku je nám v tomto smere blízka.  Kázali dvaja duchovní: prvý na tému, kde je Boh? Druhý, ako možno vidieť Boha. Odpovedal, že treba Ho vidieť srdcom, a to v našich blížnych, teda cez lásku. Okrem klasických hudobných čísel veľmi nenásilne ,ale prirodzene boli v programe zaradené aj dve hudobné skupiny s modernými nástrojmi: gitarami, trúbkami, bicími nástrojmi. Záverečná pieseň Chvála Tebe , Bože náš celého tritisícového zhromaždenia bolo niečo unášajúce. Obe SB boli pripravené precízne a presne, trvali rovných 60 minút. Máme sa čo učiť!!

Leave a Reply