Vedúci luteránskych cirkví SLZ z Latinskej Ameriky a Karibiku rokovali v Argentíne

V dňoch 30. mája až 3. júna 2011 v hlavnom meste Argentíny Buenos Aires sa zišli vedúci predstavitelia členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu z Latinskej Ameriky a Karibiku. Na stretnutí bolo 50 účastníkov vedúcich cirkví a pracovníkov štábu zo Ženevy. Hostiteľkami konferencie boli obe lokálne lut. cirkvi Argentíny – členky SLZ. Konferenciu koordinovalo oddelenie pre misiu a rozvoj SLZ. Delegáti referovali o aktivitách svojich cirkví a vymieňali si vzájomne skúsenosti, čo znamená byť účastníkom celosvetového luteránskeho spoločenstva. Na programe dňa bola aj diskusia ku strategickému plánu SLZ pre roky 2012 až 2017 a ku rezolúciám z 11. VZ SLZ v Štuttgarte. Ďalej rokovali o trvalosti v misii, nelegitímnych zahraničných dlhoch, spravodlivosti pohlaví, HIV a AIDS.V tomto regióne sveta má SLZ 16 členských cirkví s 847 tisícami členov.

(www.kirche-mv.de

Leave a Reply