V Ženeve bude zasadnutie Rady SLZ

Od 9. do 14. júna 2011 bude v Ekumenickom centre v Ženeve prvé zasadnutie novozvolenej Rady Svetového luteránskeho zväzu po 11. VZ v Štuttgarte. Rada je riadiaci orgán,ktorý sa schádza minimálne raz v roku a vedie prácu SLZ medzio obdobiami VZ. Radu tvorí 50 ordinovaných a neordinovaných zástupcov členských cirkví SLZ z celého sveta. Centrálnym bodom programu bude diskusia a schválenie stratégie pre roky 2012 až 2017, ktorá určí budúci smer a ťažiská práce SLZ. Na záver príhovoru prezidenta SLZ biskupa Younana z ELC v Jordánsku a vo Svätej zemi prednesú svoje správy gen. tajomník SLZ, farár M. Jung a pokladníčka SLZ Christina Jackson -Skelton. Hlavný referát prednesie  Volker Tuerk, riaditeľ pre Medzinárodnú ochranu utečencov pri Vysokom komisariáte pre utečencov OSN. Okrem toho sa toto grémium SLZ bude zaoberať rozpočtom na rok 2012 a reštrukturalizáciou sekretariátu, či úradov SLZ v Ženeve. Súčasťou zasadnutia budú čítania Písma, modlitby, Služby Božie s Večerou Pánovou 12. júna 2012.

p.s. členom Rady SLZ za región Východnej a Strednej Európy je aj gen. biskup M. Klátik.

(www.lutheranworld.org)

Leave a Reply