Konferencia EKD o nových formách cirkevnej práce na vidieku

V utorok 14. júna t.r. sa v meste Gotha začala konferencia Evanjelickej cirkvi v Nemecku o nových formách cirkevnej práce na vidieku. Ako je známe, obyvateľstvo vidieka klesá, zmenšuje sa aj počet členov cirkvi , a tým aj príjmy pre cirkev. Tieto výzvy vyvolali organizovať najprv konferenciu duchovných vidieka, ktorá sa konala r. 2010 a terajším pokračovaním je táto konferencia, ktorá má motto:" Na vidieku doma." Vlastný proces reformy práce cirkvi na vidieku sa začal už roku 2006.

(www.epd.de)

Leave a Reply