Posvätili nový lut. chrám v Rusku

V nedeľu Svätej Trojice 19. júna t.r. biskup ELCI Arri Kugappi posvätil nový luteránsky chrám tejto cirkvi v osade Liaskelija (Pitkarantský okres, Karelská republika).Nový chrám nesie názov Vzkriesenia Pána. Prítomní boli početní hostia z Fínska, domáci duchovní i konzulka Fínskej republiky z Petrohradu. V kázni biskup zdôraznil, že tento chrám je darom cirkvi k jej 400 ročnému jubileu. Súčasne je svedectvom toho, že Pán sa k svojej cirkvi priznáva a napomáha v šírení evanjelia, lásky a bratsva medzi národmi Ruska. Na poschodí chrámu sa nachádzajú miestnosti pre zborovú prácu, s deťmi a mládežou.

(www.elci.ru)

Leave a Reply