Zasadala synoda Lutheran Church -Canada

Od 3. do 6. júna t.r. bolo v meste Hamilton, Ontario 9. zasadnutie trienálovej synody(schádza sa každý tretí rok). Témou synody boli slová zo žalmu 36,10 :" V Tvojom svetle svetlo vidíme." 

Na zasadnutí rokovali o všetkých pálčivých otázkach dneška( výskum kmeňových buniek a ich zneužívanie v lekárskej praxi,klonovanie, homosexualita, životné prostredie, o pochovávaní žehom, o udeľovaní sviatostí v núdzi, a.i.) Schválili uznesenie  : duchovný úrad je neprístupný osobe praktizujúcej homosexualitu, označili špecifickú posvätnosť života nedele, schválili dokument o znižovaní nákladov na teologických seminároch pre študentov. Delegátom sa prihovorili aj zástupcovia sesterských konzervatívnych cirkví zo zahraničia: z LCMS v USA, LC Austrálie a SELK z Nemecka. Na synode predĺžili o ďalšie tri roky úrad prezidenta LCC Rev. Robertovi Bugbeemu. Do zväzku tejto cirkvi prijali tri nové cirkevné zbory , čím sa ich počet zvýšil na 322.

(lcms.org)

Leave a Reply