600 konfirmandov v kláštore

Krajinský superintendent Evanjelicko-luteránskej  krajinskej cirkvi Hannoverska Detlef Klahr vo štvrtok 23. júna t.r. strávi celý deň spolu so 600 konfirmandami v kláštore Emsland na dni konfirmandov. Deň sa nesie pod témou: Dobré stránky-zlé stránky". Deň organizuje a vedie Evanjelicko-luteránská cirkev okrsku Emsland – Bentheim. Deň sa začne pobožnosťou na slová 23. žalmu. Potom konfirmandov rozdelia do 25 skupín, kde budú pracovať nad Písmom.  Popoludní sú rôzne akcie, workshopy, kreatívne ponuky, šport a hry. Cieľom dňa je mladých upevniť vo viere a spoločenstve súvercov.

(www.evlka.de)

Leave a Reply