Úrad EKD odmieta medzináboženské modlitby

Evanjelické ústredie pre otázky svetonázoru  odmieta medzináboženské modlitby, pri ktorých prítomní odriekajú spoločne ten istý text modlitby. Týmto objasnením tejto otázky odpovedal vedúci tohto úradu EKD ,farár Reinhardt Hempelmann (Berlín) na kritiku, ktorá sa objavila v najnovšom periodiku tohto úradu "Materialdienst". V ňom kritizovali švajčiarského profesora religiozného bádania Georga Schmidta, ktorý sa osobne zúčastnil na modlení v indickom ašrame guru Guru Sri Sri Ravi Šankara a kde sa modlili spevom k pohanským bohom Šiva, Krišna, Lašni a k samotnému guru-ovi. Takéto spôsoby odporujú židovsko-kresťanskému 1. Božiemu prikázaniu, kde je zákaz uctievania iných bohov či bohýň. Kresťania môžu rešpektovať kulty iných náboženstiev, ale oni sami majú si ctiť len jedného Trojjediného Boha. 

 

(www.idea.de)

Leave a Reply