Evanjelická cirkev v Maďarsku vyslala do Indie misionárov

V 1. nedeľu po Svätej Trojici 26. júna 2011v kostole v Pilišskej Čabe v rámci služieb Božích vyslal modlitbou a požehnaním biskup Gáncs Péter učiteľských manželov Imreho a Zitu Szigetiovcov na misiu do Indie. Manželia budú pracovať v Medzinárodnej škole v Kodaikanal. Imre bude vyučovať nemčinu a francúštinu. Spolu s nimi odchádzajú do Indie aj ich tri deti. Na slávnosti boli prítomní členovia konferencie Diakonie Fébe , členovia Spolku vonkajšej misie a domáci veriaci  Pilišskej Čaby. Novej misionárskej rodine žehnali aj tam prítomní bývalí misionári.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply