Skončil akademický rok 2010/11 na EVBF UK v Bratislave

30. júna t.r. sa skončil školský rok na základných a stredných školách v SR. Aj naša Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave má ukončený akademický rok 2010/11. Na základe môjho vyžiadania, mi dekanát fakulty poslal fakty o tohoročných absolventoch/kách fakulty k júnu 2011, ktorí úspešne ukončili štúdium. Podobne mi poslali menoslov úspešných absolventov/iek rigoróznych skúšok.

Absolventi/ky magisterského štúdia:

Ábelová Romana, EVT, pv        Skoncová Ivana,NVAJ                           

Bakalár Ján, EVT                     Hazlingerová Lucia, NVSJ 

Biela Adriana, EVT,pv              spolu 2 absolventky učiteľského štúdia

Ištván Marcel,EVT                    Barčíková Lucia,RSP

Ivan Marek,EVT                        Čižmárik Ivan,RSP

Koreňová Ľubica,EVT                Čorbová Eva ,RSP

Králik Lukáš,EVT                      Jurenková Katarína,RSP

Králiková Michaela,EVT            Križanová Renáta,RSP  

Kulik Branislav,EVT                  Paľaga Marián, RSP,pv

Nicák Maroš,EVT, pv                 Sokola Ivan,RSP,pv

Roskoš Roman,EVT                 Székelyová Daniela,RSP

Šponiar Juraj,EVT                    Špániíková Martina,RSP

Vontorčík Ľuboš,EVT               Vondrová Zuzana,RSP,pv

Spolu 13 , z toho 9 mužov.   Babiarová Denisa,RSP/x

                                              Černegová Ivana,RSP/x

                                              Ďurošková Taťána,RSP/x

                                              Harvanová Iveta,RSP/x

                                              Hennelová Hedviga,RSP/x,pv

                                              Lapčáková Renáta,RSP/x

                                              Mrázková Elena,RSP/x,pv

                                              Nagy Olivér, RSP/x

                                              Petrová Ivana,RSP/x

                                              Poľašková Ľubica,RSP/x,pv

                                              Šugrová Nadežda,RSP/x

                                              Tóthová Lucia,RSP/x,pv

Spolu v odbore evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci 22 absolventov/iek, z toho 4 muži.

Absolventi/ky bakalárskeho štúdia:

Hyllová Monika,ES                                     

Križanová Želmíra, ES                                 

Smugalová Erika,ES

Bariak Imrich, ES/x

Bunčáková Eva,ES/x,pv

Eštoková Tatiana,ES/x,pv

Hruška Stanislav/ESx

Taškárová Lenka ES/x,pv

Spolu 8 absolventov/iek, z toho 2 muži.

Keťková Anna,NVSJ ,pv

Celkove spolu: 46 absolventov/iek, z toho 25 mužov.

Vysvetlivky:

EVT – evanjelická teológia; RSP- ev.teol. so zameraním na riadenie sociálnej práce; ES-ev. teol. so zameraním na sociánu pomoc; NVSJ- učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo slov. jazyka; NVAJ – učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka; x-externá forma štúdia; pv-prospel s vyznamenaním za celé štúdium.

Rigorózne skúšky úspešne v roku 2011 zložili a získali titul ThDr. títo :

1.Jana Bosáková, 2. Peter Švehla,3. Marián Krivuš a 4. Eva Juríková.

Promócie absolventov/iek i absolventov rigoróznych skúšok budú 20. júla 2011 v aule Univerzity Komenského v Bratislave. Ordinácia tohoročných novokňazov bude 30. júla 2011 v ev.a. v. chráme v Púchove. Ich mená vám oznámime po vykonaní kaplánskych skúšok ,ktoré budú 7. júla t.r. 

Všetkým úspešným absolventom/kám fakulty a absolventom rigoróznych skúšok úprimne blahoželáme a prajeme získané vedomosti úspešne využiť v prospech Božieho kráľovstva, Kristovej cirkvi na zemi a svojich blížnych.

 

Leave a Reply