45. medzinárodný ekumenický seminár v Strasburgu

Inštitút pre ekumenické bádanie v Štrasburgu zorganizoval 45. medzinárodný ekumenický seminár, ktorý sa začal 30. júna 2011 a skončí sa 7. júla t.r. Seminár má tému:"Od dialógu ku spoločenstvu? Bilancia ekumenických dialógov." Na programe bude zhodnotenie doterajšej 50 ročnej   práce v ekumenických dialógoch. Ocenia sa kladné výsledky, ale poukáže sa aj na kritiku a niektoré slabé miesta. Úvodné slová budú mať Walter Kardinál Kasper a bývalý gen. taj. SLZ Ishmael Noko, ktorí stáli za dialógom katolícko-luteránskym.Výsledok tohto dialógu zhodnotia ďalej bývalý helsinský biskup Eero Huovinen, dominikán prof. Hervé Legrand a prof. Wanda Deifelt ,Brazília/USA. Všeobecnú ekumenickú situáciu a význam teologického dialógu osvetlí gen. taj. Svetovej Rady cirkví Dr. Olav Fykse Tveit .Referáty prednesú aj zástupcovia anglikánov, reformovaných, menonitov a letničných. Zo Slovenska je prítomný Mgr. Ľ.Batka, PhD, dekan EBF UK v Bratislave.

Inštitút pre ekumenické bádanie v Štrasburgu zriadil, financuje a riadi SLZ v Ženeve a bol založený r. 1965.

(www.ecumenical-institute.org)

Leave a Reply