Schválili etický kódex pre misiu

Svetová rada cirkví, Vatikán a Svetová evanjelická aliancia schválili a vydali spoločný etický kódex pre misiu. V budúcnosti sa kresťanské cirkvi pri misii chcú riadiť týmito smernicami. Misia musí byť určovaná láskou k blížnym, súcitom, pokorou a integritou. Má byť garantovaný "rešpekt pre všetkých ľudí".Tieto tri cirkevné telesá predstavujú vo svete do 2 miliardy kresťanov,čo je 90% všetkých kresťanov na svete.

(www.epd.de)

One thought on “Schválili etický kódex pre misiu

  1. kolarovsky

    Toto je dobrá i zlá správa zároveň. Zlá v tom, že týmto je potvrdené to, že v oblasti misie sa v minulosti i súčasnosti nedialo všetko "s kostolným poriadkom". Dobré je to, že si toto uvedomujeme a chceme v tom smere urobiť nápravu.

Leave a Reply