Zo synody EKC vo Wuerttembersku

V sobotu 2. júla t.r. sa skončilo zasadnutie synody našej partnerskej cirkvi – Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wuerttembersku. V posledný deň vyzval biskup tejto cirkvi Frank Otfried July k okamžitej pomoci Južnému Sadánu, lebo je tam dramatická situácia. Rodičov zabíjajú pred očami detí a podpaľujú kresťanské kostoly. Do tejto pomoci sa osobitnou zbierkou zapojí aj diakonia cirkvi.

Už v januári budúceho roku sa má v Bad Boll konať prvé zasadnutie európskych evanjelických synodálov. Synody ev. cirkví v Európe majú čo povedať v spoločenskom živote kontinentu. Preto sa majú synodáli spojiť a vytvoriť jednotný európsky orgán, aby mohli pretláčať svoje názory odspodu až nahor.

Budúci rok táto cirkev vyhlásila ako rok služieb Božích. Do nich sa má viacej zapájať aj populárna hudba, preto synoda iniciovala podporu tejto iniciatíve. Cirkev spolu s Ev. mediálnym domom vydá video 200 starých a nových duchovných piesní, ktoré budú zverejnené na internete.

(www.elk-wue.de)

Leave a Reply