Štipendisti GAW skončili pobyt v Nemecku

Začiatkom tohto týždňa sa v centrále GAW v Lipsku rozlúčili s 8 tohoročnými štipendistami, ktorí dva semestre študovali na Ev. teologickej fakulte v Lipsku a angažovali sa v cirkevných zboroch nielen v Lipsku, ale aj inde a teraz sa vracajú späť do svojich domovín. Ide o mladých študentov /ky teológie z týchto krajín: Rumunsko, Brazília, Argentína, Slovensko a Poľsko.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Leave a Reply