Webová stránka s kázňami v Dánsku

Dánska ľudová cirkev otvorila pred mesiacom špeciálnu webovú stránku s kázňami. Dôvodom je, že jestvujú dobré kázne, ale mnohí sa k nim nedostanú. Teraz chcú takéto dobré kázne poskytnúť vážnym záujemcom. Skúsenosti po mesiaci ukázali , že stránku navštívilo v priemere 15-20 osôb denne a strávili na nej 4 minúty,čo je viacej ako na normálnom webe. Kázne 18 kňazov diecézy Aarhus sú rozdelené tematicky a patria k nim obrázky – fotografie. Webová stránka v dánčine má adresu: www.livikristendom.dk .

(www.folkekirken.dk)

Leave a Reply