125 rokov lut. cirkvi v Papuy- Novej Guiney

12. júla 1886 vystúpil na brehy Papuy -Novej Guiney prvý evanjelický misionár z Nemecka Johann Flierl a založil misijnú stanicu. To sa počíta ako zrod Ev.lut. cirkvi P.N.G., ktorá má dnes takmer milión členov a je najväčšou lut. cirkvou Tichomoria. Flierl prežil v práci v tejto krajine 44 rokov a opustil ju až r. 1930.  Vtedy zanechával 18 misijných staníc a do 25 tisíc kresťanov.Táto cirkev má živé a rôznorodé púartnerské vzťahy s Bavorskou lut. krajinskou cirkvou. 125 ročné jubileum oslávi misia Jeden svet. Slávnosti budú obsahovať rozličné podujatia. Hlavným bodom budú slávnostné služby Božie 17. júla t.r. v chráme sv. Mikuláša v centre Neuendettelskej misie,ktorá Fliegla vyslala na misiu. 

(www.bayern-evangelisch.de)

Leave a Reply