Posvätili Medzinárodnú vysokú školu Liebenzell

22. júla 2011 sa v Bad Liebenzell, Nemecko konala posviacka Medzinárodnej vysokej školy Liebenzell. "Škola bude vedome nasadená do služby Bohu", povedal farár Detlef Krause, riaditeľ Liebenzellskej misie, ktorá je zriaďovateľkou školy. Vychádza z doterajšieho teologického seminára a začína pracovať 1. septembra t.r. V januári t.r. jej Vedecká rada Spolkovej republiky Nemecka priznala štatút vysokej školy. Škola poskytuje štátom uznané záverečné skúšky v štyroch študijných cykloch. Bakalársky v teológii a zborovej pedagogike a magisterský v teológii .Jedinečný v Nemecku je cyklus teológia/sociálna práca v interkultúrnom kontexte .Je oň veľký záujem,doteraz sa naň prihlásilo 33 študentov. Podľa súčasného stavu je celkovo doteraz prihlásených 96 študentov.

(www.idea.de)

Leave a Reply