ČASŤ II.- Nábožná pieseň

 LEKCIA č.1: Nábožná pieseň všeobecne

 Po krátkom ozpakovaní lekciíí z prvej časti pristúpime k časti 2:- Nábožná pieseň.

 Naši učitelia  neuznávajú a neodporúčajú  najmä Evajelický spevník a jeho piesne.

Zapamätáme si predovšetkým ich dôvody a argumenty. Pamätajú sa dobre a veľmi ľahko. Nie sú totiž žiadne- a to sa dobre pamätá. Vlastne je ten jeden: že sú evanjelické. My však spievame výlučne evanjelizačné, evanjelikálne, evangelikálne, evaapoštolské a evacharizmatické, alebo inej nezmnámej proviniencie. Tie všetky sú vhodné. Text je jednoduchý a naučí sa ho ľahko každý. /Nehodiace sa " eva" škrtinite./

Pre nás nepoužiteľné a z hľadiska svedeckého sú nevhodné  piesne z tzv. Funebrála. Ježiš uzdravuje, spievať o smrteľnosti a smrti je dosť netaktické. Ak to už musí byť, tak na zanôtime napr.. Pre Ježiša nikdy neváhame,….Na svadbu sa ponáhľajte, ešte je voľný vstup…..Niekto raz uvidel Cigánča mrieť…,atď.  alebo  inú  podobnú.

          (  P.S. Správne po slovensky je Rómča, ale kvôli zachovnia rytmiky spievame: Róm ča-ča)

 

2 thoughts on “ČASŤ II.- Nábožná pieseň

 1.  Dáme si:…

    Naši duchovní učitelia takto vravia: Je to hrozné (ééé) vypisovať čísla piesní na tabuľky, alebo  dokonca vykrikovať  nejaké čísla  piesní.

            Z plnosti srdca hovoria ústa! Piesne  majú byť zo srdiečka a spontánne! Namiesto dlhej teórie krátka ukážka:

            a/ A teraz si dáme…(nasleduje názov)

            b/ Dáme si:..

             c/ Dajme si túto:…

            Keď si nejakú pesničku proste dáme, to je to živé, občerstvujúce ducha a telo a vedie k prebudeniu.

            Ak súčasne pridáme aj patričné decibely, zobudíme aj mŕtveho/ich.  Preto si teraz dáme:…

   

    PS. Školné rýchlokurzu je bezplatné.  Svoje príspevky posielajte zloženou priloženkou – opravujeme-

            priloženou zloženkou na známe číslo účtu. Pán vám žehnaj.

Leave a Reply