Synoda ELCA schválila vyhlásenie o genetike

Generálna synoda Evanjelicko -luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) 18. augusta t.r. schválila vyhlásenie o genetike a celý rad rezolúcií operačných skupín ELCA poverených možnosťami odporúčať konanie v budúcnosti. Synoda schválila 11. sociálné vyhlásenie "Genetika, viera a zodpovednosť" ,ktoré ako prvé tohto druhu spomedzi severoamerických cirkví dáva rozsiahly etický  rámec  pre podporu rozvoja medicínskeho a poľnohospodárskeho bádania.

(www.elca.org)

Leave a Reply