Medzinárodný výskum religiozity -výsledky vo Fínsku

Vo Fínsku sú ľudia kritickejší k silnej religiozite, ako je obvyklé v iných krajinách.Štyria z piatich Fínov veria, že ľudia so silným náboženským presvedčením ,sú netoleratní. Traja z piatich Fínov veria, že náboženstvo spôsobuje viac konfliktov ako mier. Fíni sú ešte pomerne silne zaujatí voči iným náboženstvám. Iba 4% Fínov by si vzalo za partnera príslušníka iného vyznania.

Tieto výsledky ukazuje medzinárodný výskum na materáloch ISSP, ktorý sa uskutočnil roku 2008 na 50 tisíc ľuďoch v 34 krajinách sveta. Štúdia považuje 8% Fínov za veľmi náboženských, kým pätina vyhlasuje, že neverí vôbec. Vo veciach rodiny a sexualnej etiky sú Fíni v priemere viacej liberálni ako v medzinárodnom porovnaní. Náboženstvo ovplyvňuje aj správanie ľudí. Najviac peňazí pre charitu dávajú ľudia s pevnou vierou v Boha a ktorí sa aktívne podieľajú na náboženských činnostiach.

(evl.fi)

Leave a Reply