One thought on “V Česku je už narysovaná línia

  1. Zástupci státní a církevní komise se včera dohodli, že přechodné období bude trvat po dobu 17 let (namísto původních 20) a vejde v platnost po nabytí účinnosti zákona.

    Po první tři roky tohoto období bude stát duchovním vyplácet příspěvek ve stávající výši a po dalších 14 let bude částka vždy ročně klesat o 5%. Mezi jednotlivými církvemi a státem budou ohledně jejich závazků uzavřeny smlouvy.

Leave a Reply