České cirkvi sa dohodli na vyriešení majetkových a finančných otázok

Popredný český ekumenista uvítal dohodu,ktorá by umožnila cirkvám vrátiť späť nehnuteľnosti, zhabané komunistami a pritom vzdať sa prijímania štátnych dotácií. "Lopta je teraz na dvore vlády, aby pripravila potrebnú legislatívu ," povedal Joel Ruml, predseda Českej ekumenickej rady s tým, že právne predpisy b y mali byť predstavené začiatkom budúceho roka. Ruml pre ENI povedal, že návrh dohody bol dokončený v Prahe 25. augusta 2011,podľa ktorej náboženské spoločnosti získajú späť do vlastníctva majetok, zabavený komunistami po roku 1948 pri získaní finančnej kompenzácie pre ostatných.Reštitúcie by mali začať v roku 2013.Všetky denominácie by sa postupne museli pripraviť na ukončenie finančnej pomoci od štátu."Aj keď sme snívali od oslobodenia od štátu, bude to pre nás veľká výzva", povedal Ruml.V ČER je združených 11 cirkví a náboženských spoločností, kým rímskokatolícka cirkev je jej pridruženým členom.

(www.eni.ch)

One thought on “České cirkvi sa dohodli na vyriešení majetkových a finančných otázok

  1. (http://www.gustav-adolf-werk.de):

    Na tejto dohode sa zúčastnili nielen cirkvi,ale aj zástupcovia štátu. K dohode došlo po 17 rokoch dlhého vyjednávania.Podľa dophody cirkvi dostanú späť 56% bývalých nehnuteľností, čo je hodnota 3,1 mil. EURO. Sú to najmä polia, lesy a vodstvo. Zvyšok vlastníctva bude štát splácať počas 17 rokov ako odškodné ,čo je spolu 2,4 milióna EURO plus úroky.Česko je posledná postkomunisticklá krajina Európy,ktorá doteraz nemá vyriešený problém vrátenia cirkevných majetkov.

Leave a Reply