Evanjelici spomínali na osudy Nemcov v Rusku

V nedeľu 28. augusta t.r. si v evanjelických cirkevných zboroch v Strednom Nemecku (rozumej býv. NDR, po našom východné Nemecko) pripomínali osudy Nemcov v Rusku. Pred 70 rokmi bol tam vydaný dekrét Najvyššieho sovietu o deportácii Nemcov zo svojich domovov,kde žili stáročia. Zbavili ich všetkého majetku, rodiny roztrhali a posielali ich členov na Sibír a štátov Strednej Ázie. Mnoho tisícov pri tom zahynulo. Zvyšní,ktorí prežili, v nových miestach boli šikanovaní pre svoju etnickú príslušnosť. Mnohí v posledných 20 rokoch emigrovali do Nemecka. Dnes v cirkevných zboroch po celom Nemecku žije podľa odhadov do 1,5 milióna evanjelikov Nemcov z Ruska.

(www.idea.de)

 

One thought on “Evanjelici spomínali na osudy Nemcov v Rusku

  1. To je pravda z minulosti a dokazuje to i súčasnosť. Práve dnes v deň 67. výročia SNP ten moloch nazývaný RTVS pod vedením Zemkovej takmer úplne ignoroval tento historický fakt. A že prečo Slováci majú nízne národné povedomie ? Premierka z osláv po položení vencov ujde, predseda parlamentu sa ani nezúčastní !

    Jedinú výnimku som zaregistroval na Rádiu Regina B.B., kde sa redaktor ( p. Boh mu pomáhaj) odhodlal vytiahnuť z archívu ( asi r. 1967 ) nahrávku priameho účastníka SNP z obce Hronsek. Utkvelo mi to v pamäti aj preto, že počas svojho liečenia v kúpeloch Sliač som zašiel na SB aj do tejto obce, ktorá má krásny drevený chrám a veľmi príjemných členov CZ.

    Nechcem týmto príspevkom obhajovať ani jednu, ani druhú stranu zapojenú do II. svetovej vojny. To nech posúdia z odstupom času nezávislí fundovaní historici. Názov príspevku však zostáva v platnosti !

Leave a Reply