Novinárska cena pre rok 2012

V stredu 24. augusta 2011 nadácia Zeit v Hamburgu oznámila, že vypisuje podávanie návrhov na cenu Gerda Buceria pre novinárov a média vo Východnej Európe. Táto cena je dotovaná celkovo 70 tisícmi € a udeľujú ju od r.2000, od r. 2004 spolu aj s nórskou nadáciou "Fritt Ord" z Oslo. Určená je na podporu novinárov a médií, vyznačujúcich sa občianskou odvahou, slobodou, kvalitou a profesionalitou. Návrhy možno posielať do 24. októbra 2011.Cena sa má udeliť 23. mája 2012 v Hamburgu.

(www.nordelbien.de)

Leave a Reply