CMŠ Betlehem vo Svätom Jure začala nový rok pobožnosťou v kostole

V piatok 2. septembra 2011 sa dopoludnia v ev. kostole vo Svätom Jure konala pobožnosť detí ,pracovníčok a rodičov cirkevnej materskej školy (CMŠ) Betlehem. Spolu 40 prítomných (23 detí a 17 dospelých) čerpali napomenutie z Božieho slova o tom, aby sme najskôr hľadali pomoc u Pána Boha a aby sme "stáli vo veciach Otca" , ako to povedal 12- ročný Ježiš svojim rodičom.Božie slovo prístupným spôsobom s rozhovorom s deťmi, modlitby predniesol a osobné požehnanie deťom, učiteľkám i rodičom udelil kaplán Michal Koreň. V školskom roku 2011/12 je v dvoch triedach zapísaných spolu 39 detí, z nich 15 je evanjelického vyznania. Na škole pracuje 4 -členný učiteľský zbor. Škôlka poskytuje základy náboženského vyučovania a nemeckého i anglického jazyka. V meste Svätý Jur okrem CMŠ Betlehem pracujú ešte ďalšie 4 štátne škôlky.

 

Leave a Reply