Zasadnutie Konferencie biskupov Fínska

13. a 14. septembra t.r. bude v cirkevno- zborovom stredisku Salo zasadnutie Konferencie biskupov Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska. Na programe biskupov budú tri hlavné body: úlohy cirkvi do roku 2020, reforma diakonátu a vzťah cirkvi k prisťahovalcom. Konferenciu tvorí arcibiskup, deväť biskupov z diecéz, vojenský biskup a po jednom prísediacom z každej kapituly. Predsedajúcim Konferencie je arcibiskup.

(evl.fi)

Leave a Reply