Teologický inštitút v Estónsku sa mení

Mimoriadna synoda Estónskej evanjelicko-luteránskej cirkvi 23. augusta t.r. rozhodla, že sa doterajší Teologický inštitút, ktorého zriaďovateľom bola cirkev, reštruktualizuje. Hlasovanie bolo veľmi tesné: za návrh zriadiť Teologickú vysokú odbornú školu hlasovalo 22 synodálov, kým za návrh, aby sa zriadil nový teologický seminár mimo hlavného mesta , hlasovalo 21 synodálov. Teologický inštitút nedosahoval patričné odborné výsledky, preto mu štátna akreditačná komisia v máji t.r. zrušila právo promócie. O financovaní novej vysokej odbornej školy bude rokovať synoda na jeseň t.r. Z dôvodu reštruktulizácie nebudú prijímaní do prvého ročníka nijakí noví študenti.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Leave a Reply