800 farárov a faráriek ELKCS na pracovnom zasadnutí

Na 1. septembra 2011 zvolal biskup Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi Saska (ELKCS) Jochen Bohl do mesta Saská Kamenica (Chemnitz) na pracovnú poradu všetkých farárov, farárky a superitendentov svojej cirkvi. Porada sa konala už po tretí raz. Miestom rokovania bola Mestská hala. Prítomných 800 duchovných pozdravili aj predseda krajinskej vlády Saska Stanislaw Tillich a primátorka mesta Barbara Ludwig. Hlavným bodom programu bola aktuálna prednáška hosťa z Heidelbergu, prof. teológie Michaela Welkera na tému: Dialóg medzi teológiou a prírodnými vedami". Po prednáške sa konala polhodinka otázok a odpovedí k aktuálnym problémom cirkvi. V čase obedňajšej prestávky sa prítomní mohli dosýta vyrozprávať. Po obede sa v chráme sv. Petra konali služby Božie s Večerou Pánovou.  V Sasku je v cirkvi činných 691 faráriek a farárov, potom je ďalších 100 kňazských staníc s osobitným poverením, resp. na čiastočný úväzok. K tomuto počtu treba prirátať aj 20 superitendentov. Súčasná priemerná veková hranica farárov/faráriek je tesne pod 50 rokmi. V súčasnosti ešte aktívni duchovní prevažujú nad dôchodcami (684).V budúcnosti však sa to preváži na opačnú stranu.

(www.evlks.de)

Leave a Reply