Konferencia fínskej a ingermanlandskej luteránskej cirkvi

Od 2. do 4. septembra t.r. biskup diecézy St. Michels Fínskej ev. lut. cirkvi zastupoval túto cirkev na konferencii v meste Lappeenrantaa , v cirkevnom zbore Sammonlahti. Na konferencii sa stretli zástupcovia fínskej a ingermanlandskej lut. cirkvi na čele s jej biskopom Arri Kugappi. Riešili sa otázky činnosti ruskej cirkvi vo Fínsku, najmä požiadavka vykonávať vo Fínsku ingermanlandské služby Božie. "Chceme vo Fínsku slúžiť otvorene a v spolupráci s fínskymi cirkevnými zbormi," povedal biskup Kugappi. Konferencia sa skončila v nedeľu spoločnými službami Božími, po ktorých sa konal sviatok Inkeri. Budúce stretnutie tohto druhu bude na jar roku 2013 v Petrohrade.

(www.elci.ru)

Leave a Reply