2 thoughts on “Pápež navštívi Nemecko 2

 1. To by ma zaujímalo, ako správne napr. osloviť pápeža .. 

  V tom Nemecku ho vraj (ja som nesledoval) biskupka oslovila "pán pápež"… .. 🙂

   

  1. Formálne oslovenie prislúchajúce pápežovi je "Vaša svätosť", používa sa aj "svätý otče". Biskupovi a arcibiskupovi "(Vaša) excelencia", kardinálovi "(Vaša) eminencia". V súčasnosti sa ale na Slovensku zvykne používať najmä oslovenie otec biskup. Myslím, že pred nejakým časom zase bolo bežné oslovovať pán biskup. Sú to veci, ktoré sú poznačené dobou a samozrejme závisí od situácie.

   Zdá sa mi, že Yves Congar vysvetlil používanie tých "vznešených" titulov v Katolíckej cirkvi v knižke Za církev sloužíci a chudou.

   Čo sa týka osoby Benedikta, tak v knihe Soľ zeme, str. 10 sa titulovania dotkol. Dostal otázku:

   • Peter Seewald: Jeden zbožný návštevník z evanjelickej cirkevnej obce hutterovcov vás svojho času oslovil slovami "brat Jozef". Pokladáte to za nevhodné alebo za celkom neúctivé? Podľa cirkevných zvyklostí ste predsa eminenciou.
   • Jozef Ratzinger: Nie. "Brat Jozef" sa mi vidí celkom pekné oslovenie. Nie je to síce v našom konverzačnom štýle, ale ak už hovoríme o príbuznosti kresťanov – sám som roku 1960 napísal knižočku o kresťanskom bratstve -, potom to patrí práve do tej oblasti, ktorú som sa pokúsil premyslieť už veľmi dávno.

   Mimochodom, v Konferencii európskych cirkví (CEC), ktorej súčasťou je aj ECAV na Slovensku, sú aj východní kresťania a niektorí ich predstavitelia majú aj tituly ako: Vaša eminencia, Vaša milosť, Vaša blaženosť, Vaša celá svätosť a potom sa v CEC nájdu aj bežné ako otec xy, reverend xy, doktor xy, profesor xy…

   Marana tha!

Leave a Reply