Zjavenie Jána – Kap 12-14, Komentár Prof. Louisa Brightona

Komentár Prof. Louis Brighton 
Úvod do Zjavenia Jána – 12-14, Interregnum

Kapitoly 12-14 slúžia ako interregnum, to znamená, pauza medzi druhým (8:06-11:19) a tretím (15:1-16:21) sedemnásobným videním udalostí odohrávajúcich sa na Zemi.  Počas tejto pauzy o vládnutie zápasia protikladné sily.  Táto prestávka medzi druhou a treťou pozemskou víziou je viac než len pauza, ako bola perióda, ktorá sa odohrala medzi šiesty a siedmej pečate v prvom sedemnásobnom videní ( 7, 1-17) , a tou, medzi sa medzi šiestym a siedmym trúbením anjela v druhej vízii (10,1-11,14). 
V tejto prestávke medzi druhou a treťou vízia je dlhšia pauza, alebo zastavenia, ktorým je prerušenie normálneho priebehu prorockej vízie v Zjavení o dianí na Zemi.  Zobrazenie udalostí na Zemi je pozastavené, aby Ján mohol vidieť kozmickú víziu ktorá presahuje to, čo videl že sa dialo na Zemi.  Čo Ján videl v Zjavení 12-14 dominuje a určuje udalosti, ktoré vidí odohrávať sa na Zemi.  To znamená, že tieto kapitoly vizuálne vysvetľujú udalosti, ktoré Ján vidí diať sa na Zemi.24

 Udalosti zobrazené v tomto interregnu sú kozmickej povahy, pretože vyjavené dianie sa deje na zemi ako i nad ňou.  To, čo sa zobrazuje pred očami Jána nie je nič menšieho, ako kozmická vojna medzi Bohom a princom temnoty, vojna, ktorá sa koná v nebi a potom zostúpi na zem.  Táto vojna medzi Bohom a Luciferom (padlým anjelom, viď Iz 14, 12, Iz 26, 1, Lk 10, 17-18), je prameňom a príčinou vojny medzi Božím ľuďom na zemi a silami zla.  Zjavenie 12-14 tak vyjavuje a vysvetľuje všetko, čo vidí Ján ako dianie na Zemi od doby oslávenia Krista až do konca súčasného sveta pri Kristovom návrate.

Kapitola 12 predstavuje úžasné scény ženy s Dieťaťom, draka, ktorý sa pokúša zničiť Dieťa a (potom, čo Dieťa je vzaté do neba), vojnu v nebi, čo má za následok vylúčenie satana z nebeskej Božej prítomnosti.  Kapitola končí tým, ako si drak vylieva zlosť na ženu a jej potomkov.  Vízia pokračuje v kapitole 13 scénou dvoch desivých beštií, ktoré drak vyčaril aby ich použil v jeho vojne proti žene a jej pokoleniu. Vesmírna vízia tohto interregna končí v kapitole 14 výjavmi víťazstva a radosti nad rozsudkom a zvrhnutím zlých síl draka.

2 thoughts on “Zjavenie Jána – Kap 12-14, Komentár Prof. Louisa Brightona

  1. Slavo, daj sem aj druhú časť. Je to zaujímavé… Zjavenie asi nikto úplne presne nevysvetlí, ale Duch Svätý dá spoznať čo sa pod opisovanými úkazmi skrýva. Teším sa na ďalšiu časť…Ak sa splnilo v Kristovi čo predpovedali proroci a plní sa ďalej čo je v Písme napísané, verím tomu, že aj Zjavenie sa splní do bodky.

Leave a Reply