400 rokov od vzniku luteránskeho chrámu Sv.Trojice v Moskve

Cirkevný zbor Svätej Trojice Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku slávil 18. septembra 2011 jubileum – 400. výročie vzniku chrámu a 12. výročie jeho opätovného posvätenia po reštaurovaní.Služby Božie vykonali zboroví kňazi Igor Alisov a Andrej Jurtajev (vyštudoval teológiu  u nás v Bratislave) a diakon Vitalij Prasolov.Ako povedal v kázni vedúci farár cirkevného zboru I.Alisov tento chrám je otvorený pre všetkých luteránov akejkoľvek národnosti a jazyka v Moskve. Hlavná úloha je zvesť Božieho slova a záchrana hynúcich hriešnikov.

(www.elci.ru)

One thought on “400 rokov od vzniku luteránskeho chrámu Sv.Trojice v Moskve

Leave a Reply