Niektoré údaje z LCMS v USA za rok 2010

Webová stránka Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA www.lcms.org uverejnila štatistiku tejto cirkvi za rok 2010. Prinášame niektoré vybrané údaje:

Počet pokrstených členov klesol o 1.45%. Členovia obetovali za rok cca 14 miliónov dolárov, čo je priemerne na jedného člena -komunikanta suma 779,91 USD. Je to viacej o 2% ako rok predtým. Počet pokrstených členov sa znížil o 33.525 členov na 2 278 586. Počet konfirmovaných členov sa znížil o 20.115 na 1 764 024 členov. Počet cirkevných zborov sa znížil o 20 na 6 128 zborov.Počet ordinovaných duchovných stúpol o 33 na 5 369. Aj počet duchovných na penzii stúpol o 29 na 2 928.Priemerná účasť na bohoslužbách v týždni bola 152,6 osôb, kým rok predtým o 4 viacej.Pokrstených bolo: 23 464 detí, 17 770 tínedžerov bolo konfirmovaných a tiež 12 221 dospelých .

 

Leave a Reply