Konferencia o Laponcoch vo Švédskej cirkvi

V severošvédskom meste Kiruna sa v dňoch 11-13. okt. 2011 koná konferencia na tému Laponci a Švédska cirkev. Cieľom konferencie je zaoberať sa otázkami Laponcov, ich kultúry a jazyka a postavenia vo Švédskej cirkvi. Na konferencii sa zúčastňuje do 40 delegátov Rady Laponcov, teologického výboru ,rôznych spolkov a parlamentu Laponcov. Druhý večer bude bohoslužba pod vedením arcibiskupa Švédskej cirkvi A. Wejryda. Spievať sa budú piesne zo skúšobného spevníka v severolaponskom jazyku. Konferenciu organizuje Teologický výbor Švédskej cirkvi.

(www.svenskakyrkan.se)

Leave a Reply