Arcibiskup LELC J. Vanags -rektor Lutherovej akadémie

Kabinet ministrov Lotyšska potvrdil na poste rektora Lutherovej akadémie arcibiskupa Lotyšskej evanjelicko-luteránskej cirkvi Janisa Vanagsa. Podľa zákona o vysokých školách v Lotyšsku  rektora VŠ volia na dobu 5 rokov, pričom funkčné obdobie môže ešte raz zopakovať. Podľa cirkevnej ústavy LELC za rektora Lutherovej akadémie môže byť zvolený profesor alebo učiteľ s vedeckým stupňom doktora, alebo arcibiskup cirkvi. V poslednom prípade sa naň nevzťahuje časové obmedzenie k výkonu postu rektora. J. Vanags bol za rektora LA zvolený 23. augusta 2011.

(www.baznica.info)

 

Leave a Reply