Rozlúčka biskupa J. Friedricha

V nedeľu 9. okt. 2011 v rámci služieb Božích sa po 12 rokoch vo funkcii krajinského biskupa Bavorskej evanjelicko-luteránskej cirkvi so sídlom v Mníchove rozlúčil biskup Johannes Friedrich. 63- ročný teológ skončí službu biskupa oficiálne 31. októbra. Potom vo februári nastúpi ako zborový farár v jednom dedinskom cirkevnom zbore, kde bude slúžiť až do svojej penzie. Za jeho nástupcu v poste krajinského biskupa bol zvolený profesor teológie Heinrich Bedford-Strohm. Podľa ústavy tejto cirkvi biskup môže vykonávať túto službu najviac 12 rokov.

(www.ekd.de)

Leave a Reply