Spolok Gustava Adolfa v Rakúsku oslavuje 150 rokov

Spolok Gustava Adolfa (GAW) v Rakúsku oslavuje 150 rokov od svojho založenia. Stalo sa tak  r. 1861.Oslavy sa konajú vo Viedni a v Moedlingu. V sobotu sa koná zhromaždenie delegátov a spoločná cesta do diaspory.Navštívia Evanjelické gymnázium, hudobnú školu J.S.Bacha, a nový chrám M.Luthera v Hainburgu neďaleko Bratislavy. Všetky tieto projekty boli realizované pomocou GAW v Rakúsku a Nemecku. Večer sa koná slávnosť s prednáškou prof.  Karla Schwartza. Potom je recepcia v Moedlingu. V nedeľu 16. okt. sa konajú slávnostné služby Božie v tom chráme, kde sa spolok pred 150 rokmi zakladal – v kostole GA vo Viedni-Gumpendorfe. Kázať bude gen. tajomník GAW v Nemecku farár Enno Haaks.Najznámejšou akciou GAW v Rakúsku je detská zbierka. Deti a mládež zbierajú medzi svojimi známymi a priateľmi financie. V súčasnosti vyniesla zbierka 110 tisíc Eur. Peniaze poskytnú na niektorú stavbu cirkevného projektu v Rakúsku.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Leave a Reply