Rekordný počet ordinovaných v LCA roku 2010

5. decembra 2010 sa v kaplnke Concordia College v Highgate za účasti do tisícky prítomných konala slávnosť ordinácie nových kňazov Luteránskej cirkvi Austrálie (LCA). Prezident tejto cirkvi Dr. Mike Semmler vysvätil za pastorov rekordný počet – 11 mužov.Ďalší dvaja noví pastori mali byť ordinovaní o týždeň neskoršie na inom mieste. Je to najvyšší počet novoordinovaných pastorov od roku 2000. 

(www.alc.edu.au)

Leave a Reply