Teologická konferencia 2011

Dnes 19. októbra 2011 napoludnie sa v Piešťanoch v hoteli Sorea -Sĺňava začala teologická konferencia duchovných ECAV v aktívnej službe. Konferencia sa bude zaoberať aktuálnymi otázkami dneška a má tému: "Misia a charizmatické hnutia". Konferencia potrvá do 14. oo hodiny v piatok 21. októbra 2011. Konferenciu organizuje misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v Bratislave.

(www.ecav.sk)

Leave a Reply