Zasadala Konferencia biskupov Nórskej cirkvi

V uplynulý týždeň sa konalo ostatné zasadnutie Konferencie biskupov Nórskej cirkvi v tomto roku. Na programe boli: 1. návrh piesní pre nový spevník,2. nová štruktúra cirkvi,3. klíma.

Synoda navrhla vydať v roku 2013 nový spevník duchovných piesní. Biskupi skúmali po vieroučnej stránke navrhnuté piesne. O každej piesni hlasovali. Z 12 možných hlasov biskupov rozhodovala väčšina hlasov, t.j. minimálne sedem.V prípade rovnosti rozhodol hlas predsedkyne Konferencie biskupov. Nový spevník musí odobriť a schváliť synoda cirkvi v apríli budúceho roku.Biskupi pri druhom bode diskutovali návrh zjednodušenej štruktúry cirkvi,  o úlohách v novej štruktúre pre diecézy a biskupov a o základných jednotkách cirkvi. K bodu 3: Biskupi podporujú plniť Kjotský protokol o emisiách, treba ho ešte posilniť a pre Nórsko vyplýva potreba podporovať chudobné krajiny, bohaté krajiny, medzi nimi aj Nórsko, musia redukovať emisie.

(www.kirken.no)

 

Leave a Reply