Zasadnutie Pracovného spoločenstva diasporálnych diel (AGDE)

V moravskej Bystřice pod Hostýnem sa v dňoch 23. -26. októbra 2011 konalo zasadnutie AGDE . Bola to konzultácia, ktorá sa koná raz za dva roky. Témou rokovania bola otázka integrácie Rómov v Česku, Slovensku a Rumunsku. Obe protestantské cirkvi na Slovensku – ECAV a ReKC – vypracovali spoločný projekt. Pre riešenie otázky Rómov schválili podporu 10 tisíc €. Súčasne za predsedu AGDE bol zvolený gen. biskup ECAV M. Klátik. Nahradí tak doterajšieho predsedu  – farára prof. Wernera Horna zo Spolku GAW v Rakúsku.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Leave a Reply