Švédska cirkev udelila štipendiá pre kulturne projekty

27. okt. počas zasadnutia synody arcibiskup Švédskej cirkvi A.Wejryd a predseda synody odovzdali ôsmim osobám tohtoročné štipendiá pre víťazné nové kultúrne projekty v oblasti životných otázok. Celková výška dotovaných cien je 500 tisíc šv. korún. Najviac tohto roku získali divadlo, deti a mládež.

(www.svenskakyrkan.se)

Leave a Reply