V centre Moskvy flesh mob mládeže

Na Pamiatku Reformácie 31. okt. 2011 sa v Moskve na Arbate konal flesh mob asi 200 mladých ruských protestantov, ktorí v podvečer oblečení v mníšsky habit s kladivom v ruku pribíjali na dvere 95 výpovedí M.Luthera. Najprv to bol jeden, potom sa pridávali k nemu ďalší. V rukách mali aj oni kladivá a cedule s výpoveďami. V závere scény prevolávali známe reformačné heslá:"Jedine Písmo! Jedine Kristus. Jedine vierou.Jedine milosťou. Jedine samému Bohu chvála!" Mládež bola z rôznych protestantských denominácií. Na udanom prameni je možnosť si prezrieť k tomu video.

(www.baznica.info)

Leave a Reply