Na čele Národnej rady cirkví v USA stojí členka ELCA

Kathryn M. Lohre je prvou ženou a prvou prezidentkou Národnej rady cirkví v USA ako členka ELCA. Jej inštalácia sa konala 9. novembra t.r. v Luteránskom centre v Chicagu. Bohoslužby s Večerou Pánovou viedol a kázal vedúci biskup ELCA Mark S. Hanson.Národná rada cirkví USA bola založená roku 1950 a zahrňa vyše 45 miliónov kresťanov -protestantov, anglikánov, pravoslávnych, evanjelikálov s vyše 100 tisíc miestnými zbormi .

(www.elca.org; www.ncccusa.org)

(

Leave a Reply