Symbolický dátum – biblický kód?

 

Jej, dnes je pekný dátum, 11.11.´11. Vlani presne na nedeľu vychádzal iný pekný dátum: 10.10.´10. Nedá mi nezdôveriť sa s kázňou. 🙂 Nech poslúži čitateľovi. 🙂

Zahalený kód Biblie?

 text: Dan 7,23-27:  Štvrté zviera bude štvrtým kráľovstvom na zemi, ktoré bude odlišné od ostatných kráľovstiev. Pohltí celú zem, rozmláti a rozdrví ju. A desať rohov znamená, že z tohto kráľovstva povstane desať kráľov, a po nich povstane iný. Ten bude odlišný od predošlých a zvrhne troch kráľov. Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a trápiť bude svätých Najvyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviatkov i zákony. Budú mu dané do rúk na jeden čas, na dva časy a na pol času. Ale zasadne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spustošená a navždy zničená. No kráľovstvo a moc i veľkosť kráľovstva pod celým nebom budú odovzdané ľudu svätých Najvyššieho; ich kráľovstvo bude večné a všetky mocnárstva im musia slúžiť a byť poddané.

 Všimli ste si už dnešný dátum? To sa nestáva často. 10. 10. 2010.
Stretli sa tri desiatky za sebou. Čím je tento deň taký význačný?
V kalendári je Slavomíra – okrem mojej sestry nepoznám žiadnu rovnakého
mena. 😉 V medzinárodnom kalendáriu je tento deň považovaný za a) svetový
deň proti trestu smrti, b) svetový deň duševného zdravia.

Na druhej strane zas taký extra výnimočný nie je – každý rok sa
s podobným dňom stretneme – vlani napr. 9.9.2009, alebo predtým 8.8.2008
atď. Hľadať symboly v dátumoch môžu iba poverčiví ľudia. A že takých
je naozaj dosť, svedčí o tom napr. existencia horoskopov, kde vám stačí
vedieť dátum, pri tých ešte bláznivejších a ešte poverčivejších ľuďoch aj
hodina vášho narodenia a „odborník“ vám podá celý váš životopis aj
s budúcnosťou.

Ako vznikli takéto povery? Pôvod je všelijaký. Stačí len špekulovanie
a prepočítavanie dátumu. Napr. – viete, že v Taliansku donedávna považovali
a možno ešte stále považujú za nešťastný deň piatok – sedemnásteho? Prečo?
Pretože číslo 17 sa latinsky píše XVII, prehodením písmen dostaneme slovo VIXI,
čo v latinčine znamená „žil som“, teda – už som mŕtvy. Tak je piatok 17.
nešťastným, veľmi nešťastným dňom.

Hľadať zmysel aj tam, kde by sme ho normálne nehľadali, to je pre
človeka typické. Nemyslime si, že vo vzťahu k Písmu je to iné! Aj
v biblických kruhoch má prístup ten, komu záleží na iných, než pôvodných
výkladoch Písma – Diabol.

Možno viete o tom, že hebrejčina, židovské Písmo vôbec nemá
číslice, ale každé číslo sa vyjadruje niektorým z písmen abecedy. Je to
podobné asi vo všetkých písmach sveta, našu latinku nevynímajúc. Latinka, naše
písmo pochádza z rímskej ríše a dodnes poznáme rímske číslice, ktorí
sa zapisujú ako písmená – 10 ako X, 5 ako V a podobne. Pre
jednoduchšie rozoznávanie sa len nedávno (v podstate od zavedenia
guttenbergovej kníhtlače v 15. storočí, no poriadne až v 19. storočí)
zaviedli arabské číslice v tvare, ako ich poznáme dnes.

V starých rečiach, ako napríklad hebrejčina, každé písmeno malo
svoju číselnú hodnotu. Niektorí skúmatelia Písma, ktorým nestačil zmysel
biblických textov, sa nazdávali, že v Písme možno nájdu nejaký zmysel,
ukrytý práve v spleti číslicových hodnôt hebrejských slov.

„Kto hľadá, nájde“ (Mt 7,8), toto slovo nášho Pána sa dá vztiahnuť
v trochu nesprávnom význame aj na týchto bádateľov. Keď donekonečna
počítali, dosiahli svoje vnútorné presvedčenie, že pri istom spôsobe nazerania
v Biblii nájdete niečo ako tajný kód, pomocou ktorého dokážete všeličo vypočítať
a aj predpovedať.

Ba dnes, s možnosťou počítačových technológií, niektorí
„tiežodborníci“ rozpiplali celý text Písma na čísla a rôznym smerom ho
prečesali, až v celej tej nezmyselnej spleti čísiel našli predpovede napr.
smrti izraelského rabína Jicchaka Rabina v r. 1995 alebo útok na newyorské
dvojičky v 2001 a mnohé, mnohé ďalšie.

Tento smer, ktorý pôvodne pochádza zo židovskej okultnej tzv.
kabalistickej tradície našiel v súčasnom západnom svete, hladnom po
falošných duchovných hodnotách mimoriadne živnú pôdu. Dnes môžete v tzv.
ezoterických kníhkupectvách nakúpiť k štúdiu hromadu kníh, ktoré sa tvária
sväto-sväte pravdivo v tejto téme a ukážu vám v Biblii starostlivo
ukrytú vždy sa opakujúcu sedmičku, alebo vás prevedú aspoň sčasti celým zložitým
systémom tzv. gematrie a numerológie.

Dnešný biblický text, ktorý som pre vás vybral za základ našej kázne
a ktorému dosiaľ v celej histórii nikto poriadne nerozumie –
a som presvedčený, že mu riadne nerozumel ani sám Daniel, ktorý ho zapísal
do svojej knihy, tento dnešný text nás priamo vedie k podobným úvahám.
Desať rohov vysvetlených ako desať kráľov – to znie celkom historicky, ale
potom tie časové údaje – desiatemu kráľovi budú dané do rúk zákony „na jeden
čas, na dva časy a na pol času“ – to už znie poriadne tajomne. Ktovie, čo
si pod tým máme predstavovať?

Počas histórie práve tieto číselné údaje viedli mnohých k vypočítavaniu
Bohom „zakódovaného“ času dňa Hospodinovho. Tak napr. istý William Miller vypočítal
za dátum takéhoto dňa 22.12.1843. Pri jeho výpočtoch a pod jeho vedením
vznikla cirkev adventistov. Neskôr podobné veci – ale spojením biblických a
nebiblických čísel zakódovaných napr. v egyptských pyramídach vypočítal
iný dátum konca sveta pán Charles Taze Russel na rok 1914 – to bol zakladateľ
inej spoločnosti – Strážnej veže a svedkov Jehovových.

Čítať Písmo iným spôsobom, než bolo napísané, považujem za nadmieru
nebezpečné. Apoštol Peter k tomu napísal: „Uvedomte si predovšetkým, že
ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad…“ 2Pt 1,20 A na
inom mieste ten istý apoštol: „Anjelom
bolo zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo teraz vaše zvestovatelia
evanjelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, poslaného z neba…“ 1Pt
1,12

Ak je teda dôležitý obsah zvesti, ktorý zvestujú zvestovatelia, ak je
viera z počutia a na počutom slove sa človek rozhoduje pre alebo
proti vlastnej večnosti založenej na Spasiteľovi sveta, Ježišovi Kristovi,
potom je akýkoľvek číselný „kód“ uložený v hebrejskom Písme absolútne
nedôležitý.

Je zaujímavý iba pre špekulantov, ktorí chcú v Písme nájsť to, čo
v ňom nie je, ale pre skutočný zmysel a význam Písma majú akoby závoj
na tvári (2K 3,15), pre ktorý síce vidia, ale nerozumejú a míňajú vlastné
spasenie.

Bratia a sestry, termínom uvedeným v Danielovom proroctve
síce nerozumieme, nevieme, čo znamená jeden, dva a pol času pre desiateho
kráľa štvrtého kráľovstva, ale dávajú nám zmysel v tom, že Pán Boh má
všetko podľa svojej matematiky pevne vo svojich rukách, celý svet i jeho
dejiny. A to je pre nás dôležité.

Písmo sväté, Bibliu, považujme za svätú knihu, knihu kníh, ktorú nám
dal Pán Boh ako svoj dar prostredníctvom Ním vybraných ľudí, aby sme sa
v nej dozvedeli o svojom živote, našom hriechu a Jeho novej
milosti zjavenej v Ježišovi Kristovi. To je to najdôležitejšie, všetko
ostatné – tajomné, okultné vysvetľovanie Biblie – zahaľujúce skutočný význam
Božieho slova odložme ako skutky tmy, lebo noc bludu v tomto svete
pokročila a oblečme sa radšej do výzbroje svetla. (R 13,12) Lebo to je
vôľa Božia, naše spasenie. Amen.

Modlitba: Mocný, drahý Pane, ktorý si nám daroval naše Sväté Písmo, aby
sme sa v ňom dozvedeli všetko potrebné pre našu spásu a večný,
i časný život! Ty si starostlivý Boh a Pán, ktorý sa staráš o svoje,
bdieš nad nami, aby sme boli požehnaní, nie si ako vymyslení bohovia, ktorých
si ľudia vytvorili a ktorým potom museli každý deň slúžiť a domnele
si získavať ich priazeň. V Tebe máme na rozdiel od nich zreteľne prejavenú
milosť a lásku, Ty sa nás, hriešnych, ujímaš a dávaš nám vrátiť sa
pred Tvoju svätú tvár.

Ďakujeme Ti za nádherné evanjelium, ono nám dáva dobrý zmysel pre
život. Prosíme, neopúšťaj nás cez Svojho Ducha svätého, nech rozumieme Tvojej
vôli a nech sa jej môžeme čisto držať.
 Amen. 

 

 

3 thoughts on “Symbolický dátum – biblický kód?

Leave a Reply