Nová Agenda VELKD pre ordinácie,inštalácie, rozlúčky

Generálna synoda Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) v Magdeburgu prijala novú Agendu VELKD pre ordinácie s názvom "Povolanie-uvedenie-rozlúčenie".Slovosled je totožný s rovnakou Agendou, ktorú prijala Konferencia Únie evanjelických cirkví (UEK) .Tým vzniká po prvý raz v dejinách EKD možnosť rovnakého poriadku ordinácie pastorov, poverenia kazateľov, inštalácie biskupov a členov synody vo všetkých 22 členských cirkvách EKD. Do platnosti vstúpi 1. sept. 2012, keď predtým ju ešte má schváliť synoda EKD a Biskupská konferencia VELKD.Oproti doterajšej ordinačnej Agende obsahuje novovydaná Agenda viacpočetné formulky, nové modlitby a poskytuje priestor na inštaláciu nielen ordinovaných, ale aj neordinovaných pracovníkov cirkvi. Nové sú poriadky pre službu kazateľov, pre službu lektorov, pre povolanie a súhlas učiteľov náboženstva, pre inštaláciu a predstavenie kaplánov a kaplánok. Ďalšie formulky sa vzťahujú pre ekumenicko -misijnú službu, pre inštaláciu cirkevných hudobníkov, pre cirkevnú službu v oblasti detí a mládeže ako aj členov vedúcich cirkevných grémií. Agenda po prvý raz uvádza poriadok pre lúčenie (so službou).

(www.kirche-mv.de)

Leave a Reply