Time changer (2002)

 Ďalší zaujímavý film – Time changer – Menič času. Je to snímok z 2002. roku, už niečo starší a najmä ide o kresťanské sci-fi – vo filme existuje stroj času, ktorý (iba raz) prenesie hlavnú postavu z r. 1890 do r. 2000 (alebo 2010? nepamätám si presne).

Dôležitý je však moment teologický – zavádzať Božiu morálku do sveta tak, aby ju svet prehĺtal- teda neuvádzať meno Božie a nezdôrazňovať všade, že za tou morálkou stojí Boh sám. Cez stroj času (a posun z tej dodby dodnes) hlavná postava vidí tragické dôsledky morálky bez Boha.

Pekný moment: profesori sú zhrození 5%-nou rozvodovosťou manželstiev v ich dobe. Považujú to za krach manželstva. Keď sa hl. postava prenesie do súčasnosti a vidí naše percentá … ach jaj … Podobne je zhrozený aj z iných vecí, aj keď vidí, že morálka stále ešte (napodiv) jestvuje, aj keď bez Boha (ktorý nie je samotným obsahom morálky) je to akási vratká a prázdna morálka.

Odporúčam si pozrieť, zvlášť pre teologicky zameraných divákov. Toho scifi tam naozaj nie je veľa.

2 thoughts on “Time changer (2002)

Leave a Reply