Ordinácia troch nových kňazov v Poľsku

6. novembra t.r. sa v ev. kostole Božej prozreteľnosti v Wroclave konala ordinácia troch nových kňazov: Jerzego Gansla, Michala Matuszka a Lukasza Stachelka. Ordináciu vykonali biskup EAC v Poľskiu J.Samiec a domáci diecézny biskup Ryszard Bogusz.Asistentmi boli i ďalší duchovní.V tomto roku 2011 nastúpilo do služby Cirkvi 11 novokňazov. V EAC v PR je t.č. 152 aktívnych duchovných.

(www.luteranie.pl)

Leave a Reply