Služby Božie v centre cirkvi

V pondelok 21. novembra t.r. sa v Štuttgarte začalo jesenné zasadnutie synody Evanjelickej krajinskej cirkvi Wuerttemberska otváracími službami Božími. Po nich predniesol správu krajinský biskup Frank O. July. V jeho správe boli centrom služby Božie. "Služby Božie sú tepom srdca a životným rytmom cirkevného zboru. Diktatúry všetkých odtieňov to vedeli dobre, preto ich zakazovali, rušili alebo obmedzovali. Ony sú liečivým prerušením všedných dní. Tu nič nemusíme konať alebo zdokonaľovať, oslovuje nás Božia podpora." Na druhý deň zasadnutia rokovali synodáli o osobnom plánovaní a o rozpočte. Súčasťou synody bude aj udeľovanie ceny Služieb Božích za rok 2011. Na 1. adventnú nedeľu bude v rámci služieb Božích v Ulmskom Muensteri otvorenie "Roka Služieb Božích"." Má to byť rok radosti na SB a nebude to rok nových potrieb a požiadaviek." povedal  biskup July. V tejto cirkvi je celoročný priemer návštevnosti SB členmi 4%. Synoda sa skončí vo štvrtok 24. nov. 2011.

(www.elk-wue.de)

Leave a Reply